List do kapłanów

Kościół w czasie wielkiego odstępstwa od wiary. List do kapłanów

Wersja PDF do oglądania w Internecie: List do kapłanów (PDF)

Tekst do własnego sformatowania:  List do kapłanów (sam tekst)

Broszurkę można otrzymać, kontaktując się z redakcją – sprawy zamówień: kontakt.

 

Spis treści

Kapłani w Kościele
Służba Chrystusowi i Kościołowi – powołanie kapłana
i jego obowiązki
Zadanie zachowania świętego Słowa Bożego
i Nauczania Chrystusa
Nie można przyjąć jakiejkolwiek zmiany lub poprawki
w odniesieniu do dziesięciu przykazań
Odrzucenie lub przeinaczenie sakramentów Kościoła
to zdrada Jezusa Chrystusa
Konieczność okazania nieposłuszeństwa przełożonym,
a nawet papieżowi, jeśli posłuszeństwo byłoby zdradą
Chrystusa i Kościoła
Konieczność pozostania wiernym Jezusowi za wszelką cenę,
by nie stać się ofiarą diabła

Księga Prawdy – zwój siedmiu pieczęci
O Księdze Prawdy
Czym jest Księga Prawdy
Podstawowa treść Księgi Prawdy
O niniejszym Liście
Wybrane Orędzia dane szczególnie dla kapłanów

Doktryna ciemności – wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Kościoła; przejęcie Kościoła katolickiego przez fałszywego proroka; fundamentalne zmiany każdego sakramentu; zmiana sakramentu chrztu – usunięcie wszystkich deklaracji wyrzeczenia się szatana; konieczność zachowania świętych mszałów, szat, Pisma Świętego i świętych krzyży; nowa przysięga wierności Kościołowi; konieczność znalezienia miejsc schronienia, gdzie będzie można sprawować codzienną Mszę Świętą; zachowywanie Prawdy Nauczania Kościoła katolickiego postrzegane jako przestępstwo i herezja.

Wybrane Modlitwy Krucjaty dla kapłanów wraz z Orędziami,
w których zostały dane

Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wezwanie; Dla kapłanów – O obronę prawdy; Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła; O zachowanie świętego Słowa Bożego

Wybrane fałszywe nauczanie i herezje
Bezbożny humanizm i tolerancja grzechu
Przedstawianie czynów homoseksualnych jako akceptowalnych
Możliwość przyjmowania Komunii Świętej przez osoby
żyjące w grzechu
Fałszywy ekumenizm i „wiara” międzyreligijna
Negacja istnienia piekła – wszyscy będą zbawieni
Zaprzeczenie możliwości Bożej interwencji między innymi
poprzez objawienia prywatne

Comments are closed