Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego

Szkaplerz został wykonany na polecenie Jezusa dane w jednym z Orędzi i zawiera tekst Pieczęci po łacinie oraz jej graficzne przedstawienie.

Comments are closed