Pieczęć do pobrania

Wersja klasyczna kolorowa A4: Pieczęć Boga Żywego (PDF)

Wersja kolorowa A6 sam tekst Pieczęci: Pieczęć A6

Wersja czarno-biała A5, dwie na jednej stronie A4: Pieczęć A5 czarno-biała (PDF)

Wersja czarno-biała A6, cztery na jednej stronie A$: Pieczęć A6 czarno-biała (PDF)

Ulotka A4 z informacjami o Pieczęci: Ulotka o Pieczęci Boga Żywego

Wersja kolorowa mikro: Pieczęć wersja mikro

Wersja do druku w profesjonalnej drukarni, format wizytówki 85 na 55: Pieczęć do druku w drukarni

Wersja kolorowa forma wizytówki do druku na domowej drukarce: Pieczęć kolorowa format wizytówki 10 na A4

 

Pieczęcie można drukować samodzielnie w dowolnej formie (tekst pieczęci) i dać do poświęcenia kapłanowi, a poświęcone Pieczęcie można nieodpłatnie zamawiać w redakcji strony.

Comments are closed