Ostrzeżenie

Ostrzeżenie, akt wielkiego Bożego Miłosierdzia, nastąpi wkrótce – w ramach przygotowań na zbliżające się Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Na niebie pojawią się dwie komety oraz Krzyż Chrystusa. W jednej chwili Ogień Ducha Świętego dotknie serc wszystkich ludzi na świecie, by pokazać każdemu człowiekowi prawdę, że Bóg istnieje, a także stan jego duszy.

Odniesienia do tego wydarzenia znajdują się w Piśmie Świętym oraz w pismach autorów chrześcijańskich. Zostało ono także przepowiedziane w proroctwach i w objawieniach prywatnych.

Fragment z „Dzienniczka” s. Faustyny (punkt 83):
„[Jezus do Faustyny] Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym”.

Niektórzy interpretują poniższy fragment Pisma Świętego jako Ostrzeżenie (z wersu Mt 24,30):
„Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. I będą lamentować wszystkie narody ziemi”.

Dlaczego będzie miało miejsce Ostrzeżenie?

By dowieść, że Bóg istnieje.
By przyprowadzić każdego z powrotem do Jezusa i na drogę Prawdy.
By zmniejszyć skutki grzechu i zła na świecie poprzez nawrócenie.
By pomóc ocalić nas przed Dniem Ostatecznym i Sądem, dając nam szansę, byśmy prosili o przebaczenie popełnionych przez nas grzechów.
By nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szansy odkupienia bez tej wielkiej Łaski Miłosierdzia.
By umocnić wiarę wierzących.

Co się stanie podczas Ostrzeżenia?

Każdy powyżej 7 roku życia doświadczy prywatnego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem, które potrwa mniej więcej 15 minut.
Jest to Dar od Boga Ojca, by nawrócić ludzi do Prawdy. Będzie to tak, jakby nastał Dzień Ostateczny i Sąd, tylko teraz nie będziemy potępieni. Przeciwnie, będziemy mieli szansę, by prosić o przebaczenie.
Na niebie zderzą się dwie komety.
Ludzie będą wierzyć, że jest to katastrofa gorsza niż trzęsienie ziemi, ale to nie będzie to – jest to znak, że Jezus przyjdzie.
Niebo stanie się czerwone, będzie wyglądało jak ogień i wtedy na niebie będzie widać wielki krzyż, byśmy się wcześniej przygotowali.
Ateiści powiedzą, że była to światowa iluzja. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale nie będzie takiego.
To wydarzenie będzie spektakularne, ale nie będzie nas ranić, ponieważ dzieje się to jako Akt Miłości i Miłosierdzia od Jezusa.
Nasze grzechy zostaną nam pokazane tak, jak widzi je Bóg, i to sprawi, że odczujemy przerażający smutek i wstyd.
Inni będą tak osłabli i zszokowani poprzez sposób, w jaki ich grzechy zostaną im ujawnione, że skonają, zanim poproszą o łaskę przebaczenia.
Każdy ujrzy stan swojej duszy przed Bogiem – dobro, które uczynił w swoim życiu, smutek, którzy wywołał u innych i wszystko, czego nie zdołał uczynić.
Wielu ludzi upadnie i będzie roniło łzy ulgi. Łzy radości i szczęścia. Łzy cudu i miłości. Ponieważ ostatecznie będzie możliwe żyć nowym życiem po tym, kiedy będziemy znali całą prawdę.

Jezus prosi teraz każdego z nas, by modlić się za te dusze, które umrą na skutek szoku, a które mogą być w grzechu śmiertelnym. Każdy potrzebuje się teraz przygotować. Jezus prosi, by wszyscy zabiegali o przebaczenie swoich grzechów przed Ostrzeżeniem.

Comments are closed