O armii Jezusa Chrystusa

Każdy chrześcijanin jest w swojej codzienności żołnierzem. Św. Paweł Apostoł pisze w liście do Efezjan:

„(…) bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!… „ (Ef 6,10-18).

Zmagamy się w życiu jako chrześcijanie na różnych frontach – walczmy o świętość życia, o trwanie w łasce Bożej i unikanie grzechu.

Walczymy także jako Kościół, broniąc prawdy i zmierzając ku bramom Życia Wiecznego. Wierność Prawdzie, która prowadzi nas do naszej wiecznej ojczyzny, ważna jest także dzisiaj, a może dzisiaj nawet w zupełnie szczególny sposób, ponieważ nauczanie Kościoła katolickiego jest atakowane i podważane na wszelkie możliwe sposoby.

Jako chrześcijanie tworzymy wspólnie prawdziwą duchową Armię.

Strona ArmiaJezusaChrystusa.pl powstała jako odpowiedź na orędzia Pana Jezusa przekazywane Marii od Bożego Miłosierdzia. W tych orędziach Jezus pomaga formować żołnierzy w Kościele katolickim. Czyni to zwłaszcza poprzez przekazywanie wskazań duchowych, umacniających nas w wierze katolickiej, oraz zachęcając do tworzenia grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy. Więcej o orędziach, przekazanych w nich modlitwach oraz o grupach modlitewnych znajdziemy w podstronach tego portalu.

Choć wspomniane orędzia są skierowane do wszystkich ludzi, ze wszystkich ras, wyznań, mieszkających na wszystkich kontynentach, to zgodnie z nimi Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.

W tytule strony mówimy także o Reszcie Kościoła, ponieważ Kościół katolicki staje się Resztą. Trapi go od środka odstępstwo od wiary, które coraz szerzej się ujawnia. Słowo „reszta” ma korzenie biblijne i niesie w sobie głębię znaczenia.

Zachęcamy do lektury Orędzi i materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie.

Comments are closed