Czym jest Księga Prawdy?

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej Księgi. Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy. Danielowi zostało powiedziane, by zapieczętował Księgę, ponieważ jest ona przeznaczona na … Czytaj dalej Czym jest Księga Prawdy?