Wybrane fragmenty Orędzi na temat grup modlitewnych

Moja ukochana córko, proszę, zwróć się z prośbą do Moich dzieci, by od teraz odmawiały te Modlitwy (z Orędzia z czwartku, 17 listopada 2011, g. 21.00).    Moje dzieci, musicie się starać poświęcać co najmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne (z Orędzia ze środy, 23 stycznia 2013, g. 16.05).

Ci, którzy słuchają Moje najświętszego Słowa i wierzą w nie, mogą uzyskać wielkie Łaski poprzez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty (z Orędzia z czwartku, 19 stycznia 2012, g. 20.30).

Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich grup Krucjaty Modlitwy. (…) pragnę zalecić ostrożność Moim grupom Krucjaty Modlitwy, gdy będziecie je zakładać w swoich krajach. Musicie trzymać w pobliżu wodę święconą, mieć krucyfiks, który Mnie przedstawia, i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty „O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy” (…) Muszę także was pouczyć, Moi umiłowani uczniowie, abyście dopilnowali, by podstawą każdego spotkania modlitewnego była modlitwa. Nie chcę, abyście rozmyślali o rzeczach negatywnych ani też dopuszczali do siebie lęki, ponieważ Ja przynoszę jedynie Miłość i Miłosierdzie (z Orędzia z piątku, 25 stycznia 2013 roku, godz. 20.00).

Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że pragnę utworzyć armię grup modlitewnych na całym świecie. Podam wam Modlitwy, Moja Armio, które będzie trzeba odmawiać dla ratowania dusz [są to Modlitwy Krucjaty i Modlitwy Litanie – przypis red.]. Te grupy modlitewne będą się rozwijały, a ich szeregi wzrosną do prawdziwej Armii oddanych wyznawców, aby nieść Prawdę Mojej Boskiej Obietnicy zbawienia dla wszystkich. Te grupy będą tworzyć armię zgodnie z wytycznymi Mojego umiłowanego Ojca, który powstrzyma ciemność zła spowodowaną przez szatana oraz jego zwolenników i naśladowców (z Orędzia z niedzieli, 23 października 2011 roku, godz. 19.15).

Te Modlitwy zostały napisane w Niebie i obiecują nadzwyczajne Łaski. Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz, każdego dziecka; z każdego wyznania, każdej płci, z każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które wylewam na was, przynoszą już owoce. Wkrótce moce, które dam dzięki Łaskom Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Pewnie się zastanawiacie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia? Odpowiedź jest prosta. To dzięki temu, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces. Nie może się to nie powieść. Kiedy będziecie doświadczać wielu rozproszeń i sprzeczek oraz wewnętrznych walk, których należy się spodziewać w tym dziele, Ja zawsze będę przy was (z Orędzia z niedzieli, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00).

Wasze modlitwy, dzieci, okazały się bardzo potężne, a szczególnie tych z was, którzy codziennie odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty, Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Różaniec święty. Opóźniły już wojnę atomową i zapobiegły jej, ocalając miliony dusz od ognia piekielnego, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi. Nigdy nie zapominajcie, że to wasze modlitwy są największą bronią przeciw złu. Wasza miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, rozprzestrzeniła się z powodu waszej wierności dla Mnie (z Orędzia z soboty, 2 lutego 2013 roku, godz. 15.30).

Zakładajcie grupy modlitewne pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”

środa, 16 maja 2012 roku, godz. 17.38

Moja szczerze umiłowana córko, muszę podkreślić, wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów. Aby to czynić skutecznie, musicie zakładać grupy modlitewne pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”. Módlcie się w tych grupach, odmawiając wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.

Moja córka, Maria, zorganizuje przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je, gdziekolwiek jesteście na świecie. Proszę, rozpowszechniajcie Moje święte Słowo do wszystkich duchownych. Niektórzy odrzucą Moje Orędzia. Inni przyjmą je z miłością w sercach.

Jednak najczęściej będziecie wyśmiewani i odrzucani w Moje Święte Imię. Będziecie cierpieć, tak jak cierpieli Moi apostołowie, i w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi staniecie się pośmiewiskiem. Te obelżywe słowne zniewagi będą dotkliwe i będziecie zranieni. Ale to mówię. Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść przekona was, że to rzeczywiście Ja, wasz Jezus, mówię do was z Nieba. Z powodu tego cierpienia podniosę was za każdym razem, ilekroć powalą was na ziemię. Podniosę was i sprawię, że będziecie silniejsi niż wcześniej.

Dlaczego to czynię? Czynię to, abyście byli sprawniejsi i silniejsi w rozpowszechnianiu Mojego świętego Słowa. Bo tylko wtedy otrzymacie większe Dary, które wam zapewnię przez Mojego Ducha Świętego. A więc podnieście się i idźcie przygotować swój naród do otrzymania zbroi, której potrzebuje, aby uniknąć znamienia bestii.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Zapewni ochronę wam i waszym rodzinom, nie tylko duchową, ale także ochronę fizyczną. Jesteście błogosławieni, otrzymując tę Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest zapewnienie, by wszędzie jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało. Pamiętajcie, w każdej minucie stoję przy wszystkich Moich wyznawcach, a kiedy będą wykonywać Moje Dzieło, będą otrzymywać szczególne Łaski, aby stali się odważnymi, silnymi i zdecydowanymi, by ratować dusze każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie. Wasz umiłowany Zbawiciel

Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość

środa, 7 marca 2013 roku, godz. 11.05

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może uratować i uratuje ludzkość. Mocy modlitwy, a szczególnie Różańca świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję, i odmawiajcie je, abyście się mogli skupić na różnych prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty – O Łaskę ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożej ochrony dla dusz. Potem, w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych.

Te grupy Krucjaty Modlitwy, gdy powstaną na całym świecie, staną się zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów, niż możecie to sobie wyobrazić. Nadal będę dawał wam Dary nowych modlitw, które przyniosą ze sobą szczególne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.

Idźcie i planujcie spotkania Krucjaty Modlitwy oparte na podanej wam formie, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie się mogli skoncentrować na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby odmawiać naraz wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście w jednym tygodniu odmawiali jak najwięcej. Przynosicie Mi tak wielką radość i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy. Daję wam Moje błogosławieństwo siły i odwagi w waszych dalszych staraniach o ratowanie dusz. Kocham was. Wasz Jezus

Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych grup modlitewnych

czwartek, 17 stycznia 2013, godz. 23.17

Moja szczerze umiłowana córko, Ogień Ducha Świętego wzmaga się wśród Moich grup modlitewnych, które będą się teraz rozprzestrzeniać na cały świat i pomnażać tysiąckrotnie. Łaska udzielona tym grupom pozwoli im szybko powstawać i rozwijać się tak, jak tego chciałem.

Gdy Ogień Prawdy ogarnie ziemię, zstąpi także ciemność, jak wielka, gęsta mgła. Zły duch i jego demony będą dręczyć tylu, ilu tylko zdołają, aby ich odciągnąć ode Mnie. Nie mogę mu na to pozwolić. Ból rozłąki z tymi biednymi duszami, które chętnie poddają się kłamstwom przekazywanym im przez szatana, jest dla Mnie bardzo trudny do zniesienia. Nic jednak nie może zatrzymać Słowa Bożego, chociaż wielu może się wydawać inaczej.

Dzięki Mojej Mocy będę rozprzestrzeniał miłość przez te dusze, które odpowiedzą na Moje wezwanie do modlitwy. Kiedy poddadzą Mi swoją wolną wolę, będę mógł uczynić to, co jest konieczne, aby przyciągnąć je do Miłości Boga. Od pewnego czasu w ich życiu brakuje tej Miłości. Następnie rozpoznają pustkę, jaką odczuwali w sobie przed otrzymaniem pocieszenia. Pocieszenie, którego im brakuje, to spokój duszy, który może pochodzić wyłącznie ode Mnie.

Przyjdźcie do Mnie, a pomogę wam ujrzeć te wszystkie rzeczy. Słuchajcie teraz Mojego Głosu, gdy gromadzę wszystkie narody i zbieram Moją rodzinę, abym mógł przygotować was do nowego życia, w którym śmierć już nie będzie istniała. Ani śmierć ciała, ani duszy nie może istnieć w Moim Nowym Raju. Śmierć ustanie. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi się w nim znaleźć każda dusza, która żyje w dzisiejszym świecie. To jest Moje wielkie pragnienie.

Moi wyznawcy, musicie się przygotować na straszliwe próby, które staną przed wami z powodu waszej odpowiedzi na Moje wezwanie. Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych grup modlitewnych. Na przykład wielu księży będzie się starało je powstrzymać. Powiedzą wam, aby w nich nie uczestniczyć. Powiedzą wam, że są zakazane. Powiedzą wam, że Moje Modlitwy pochodzą od złego ducha. Przedstawią wam każdy rodzaj wymówki – wszystkie z nich będą miały za zadanie po prostu powstrzymać wykonywanie Mojego Dzieła.

Zachęcam was do wspólnej pracy w pokoju i harmonii. Nie pozwalajcie, aby różnica zdań wstrzymywała to Dzieło. W tym czasie szatan będzie próbował wbić klin między was wszystkich, aby Modlitwy Krucjaty nie były rozpowszechniane po całym świecie tak, jak je podyktowałem. Wszędzie muszą być zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”. Będą one integralną częścią formacji i koordynacji Mojej Armii Reszty na ziemi. Musicie ściśle pracować w miłości i harmonii, pozostając w kontakcie z Moją córką, Marią. Poleciłem jej wspierać was w prowadzeniu, tam gdzie to możliwe. Wysłałem jej grupę osób, która będzie koordynować te grupy w różnych regionach świata. Każdy z was musi się skupić na swoim regionie i musicie się ze sobą łączyć. Pouczę Marię co do sposobu zarządzania, jakiego dla nich chcę, oraz formy, jakiej dla nich pragnę.

Będę błogosławił każdej grupie modlitewnej, gdy zgodzą się na Moje prowadzenie. Potrzebuję zaangażowania członków duchowieństwa i używania modlitewników. Maria wkrótce da wam znać, jakie są oczekiwania.

Przygotujcie się do tej ogólnoświatowej Misji, jak do żadnej innej. To jest ostatnia Misja ratowania dusz, a każdy krok tej drogi jest podyktowany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę zatem, abyście złożyli całą swoją ufność we Mnie. Radujcie się, bo otrzymanie takiej roli w tym najważniejszym czasie w historii świata jest dla was błogosławieństwem. Do tego zadania otrzymacie ode Mnie wiele Darów, bo potrzebuję waszej pomocy, by ratować dusze.

Pozwólcie Mi udzielić wam błogosławieństwa ochrony dla grup Krucjaty Modlitwy „Jezus do ludzkości” w absolutnie każdym miejscu, gdzie są one tworzone. Moja miłości, Moi błogosławieni, Moi umiłowani uczniowie, przynosicie Mi w tym czasie pokój, miłość i pocieszenie. Wasz ukochany Jezus

Moje dzieci, musicie się wzajemnie pocieszać, gdy się zbieracie w każdym zakątku ziemi, tworząc Armię Reszty Mojego Syna. Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych, a czasem mogą uważać, że to nie ma sensu. Mój drogi Syn będzie obdarzał szczególnymi Łaskami każdą grupę modlitewną, zakładaną, by odmawiać Modlitwy Krucjaty. On jest obecny w każdej grupie i sprawi, że będziecie tego świadomi. Odczujecie Jego Miłość, a także doświadczycie owoców, gdy obrodzą obficie i rozprzestrzenią Jego Najświętsze Słowo (z Orędzia z wtorku 5 lutego 2013 roku, godz. 19.45).

Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz i dlatego musicie obejmować coraz więcej obszarów i powiększać swoje szeregi. Łaski Boże są wylewane na wszystkie Jego dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Będą one zbroją, która ochroni ludzi przed prześladowaniem planowanym przez antychrysta (z Orędzia z niedzieli, 10 marca 2013 roku, godz. 18.00).

 

Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie.
Bądźcie wdzięczni za Modlitwy Krucjaty,
bo niosą one ze sobą wielkie błogosławieństwa.

(fragment Orędzia z soboty, 8 listopada 2014, godz. 17.05)

Osłonię każdą grupę Krucjaty Modlitwy
obfitością Moich Łask, łącznie z Darem rozeznania

(fragment Orędzia z piątku, 25 stycznia 2013, godz. 20.00)

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas,
kiedy grupy Krucjaty Modlitwy muszą zostać założone i rozprzestrzeniać się po całym świecie.
Te Modlitwy dane są z Mocy Boga i są z nimi związane wielkie cuda. Te modlitwy rozszerzą nawrócenie, zapewnią uzdrowienie fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i biedy.

(fragment Orędzia z niedzieli, 8 września 2013, godz. 21.10)

Krucjata, Misja Reszty Kościoła na ziemi, będzie tak samo trudna jak w średniowieczu. Nie będzie ona dotyczyć walki fizycznej, jak w przypadku armii, która stacza bitwę w zwykłej wojnie. Ta wojna będzie duchowa (…).

(fragment Orędzia z niedzieli, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00)

Moja Misja ratowania ludzkości jest prawie ukończona.
Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary –
Pieczęć Boga Żywego, Medalik Zbawienia
oraz Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi.

Wasz umiłowany Jezus,
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

(fragment Orędzia z piątku, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00)

Comments are closed