Wskazania dla grup

Popierz w formacie PDF: Wskazania dla Grup Krucjaty Modlitwy

Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że pragnę stworzyć Armię grup modlitewnych na całym świecie. Podam wam, Moja Armio, modlitwy, które będzie trzeba odmawiać, by ratować dusze. Te grupy modlitewne będą się powiększać, a w swoich szeregach wzrosną do prawdziwej Armii oddanych wyznawców, aby przynieść Prawdę Mojej Boskiej Obietnicy Zbawienia dla wszystkich.

Grupy te będą tworzyć Armię, jak nakazuje Mój umiłowany Ojciec, która zmierzy się z ciemnościami zła spowodowanymi przez szatana, jego wyznawców i zwolenników”

[fragment Orędzia z 23 października 2011 roku, godz. 19.15 – przyp. tłumacza].

Modlitwy te zostały napisane w Niebie i przynoszą z sobą nadzwyczajne Łaski.

Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie dusz wszystkich – każdego dziecka, z każdego wyznania, każdej płci, każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

Wy, Moi uczniowie, jesteście pod moim kierownictwem. Łaski, które zlewam na was, przynoszą już owoce. Wkrótce siły, które udzielę poprzez Łaski Modlitw Krucjaty, przyciągną tysiące nowych dusz.

Możecie się zastanawiać, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia? Odpowiedź jest prosta. To dlatego, ponieważ jesteście chronieni przez Mojego Ojca i prowadzeni bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie to. Nie zawiedziecie”

[fragment Orędzia z 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00 – przyp. tłum.].

Fragment Orędzia z dnia 10 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00:

Cierpliwość, cicha codzienna modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i Różaniec Święty do Mojej Umiłowanej Matki w połączeniu działają jak doskonały sposób na zbawienie dusz”.

Muszą się zebrać co najmniej dwie osoby. Z czasem, miejmy nadzieję, wielu dołączy do tej Misji ratowania wszystkich dusz. Można to robić w domach lub miejscach publicznych, gdzie wolno wam się gromadzić. Jeśli to możliwe, te spotkania powinny odbywać się w domach kultu. Ludzie powinni spotykać się tak często, jak to możliwe. Nawet jeśli musicie zacząć od dnia lub dwóch w tygodniu albo każdego dnia będą przychodzili inni ludzie, jeśli tylko jesteście w stanie spotykać się codziennie, co jest celem, to przynajmniej to pozwoli wam zacząć. Jeśli wasza grupa jest wystarczająco duża, możecie mieć lidera i organizatora wolontariusza lub kilka osób może podjąć się tej odpowiedzialności lub po prostu zmieniajcie się w pełnieniu tej odpowiedzialności. Być może moglibyście przenosić się z domu do domu.

Zalecane jest, by zacząć od modlitwy.

Zalecana jest przynajmniej jedna część Różańca Świętego Matki Bożej, odmawiana powoli i sercem, ze zwróceniem uwagi na to, co się wypowiada i zrozumieniem tego, co się wypowiada i do kogo się mówi, zarówno w Różańcu jak i w Modlitwach Krucjaty i Koronce do Bożego Miłosierdzia. Dodatkowo wszystkie Modlitwy Litanii oraz Modlitwy Krucjaty 1, 30, 33, 79 oraz 102 powinny być odmawiane codziennie.

[Od tłumacza: ten tekst o wskazaniach dla grup modlitewnych został napisany już jakiś czas temu, na dzień dzisiejszy w orędziach znajdujemy prośbę, by codziennie odmawiać:

Modlitwy Krucjaty 1, 30, 33, 79, 102, 111, 164

wszystkie Modlitwy Litanii (1-6)

Modlitwę na każdy dzień z 24 lipca 2011 roku (z pozostałych modlitw)

więcej na ten temat w tej broszurce].

Pamiętajcie, że Matka Boża obiecała otoczyć kręgiem ochrony tych, którzy codziennie odmawiają trzy części Jej Różańca Świętego. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca ludzi wszystkich wyznań.

Poniżej będzie napisane, jak odmawiać Różaniec.

Najnowsze Orędzia, które zostały przekazane od ostatniego spotkania, powinny być czytane powoli i z szacunkiem. Nikt nie może interpretować Orędzi, ponieważ Jezus powiedział już, że nawet Maria od Bożego Miłosierdzia nie jest uprawniona do interpretowania ich. Niepoprawna interpretacja mogłaby odciągnąć dusze, a celem tej Misji jest dotarcie do wszystkich dusz, z wszystkich wyznań lub bez wyznania. Nikt nie jest wykluczony. Byłoby pomocne, gdyby kopie czytanych Orędzi mogły być rozdane tym, którzy nie mają komputera.

Zaleca się, by wszystkie Modlitwy Krucjaty i Litanie były odmawiane z pozostawieniem odpowiedniego czasu, tam gdzie poleca się ludziom, by dodawali swoje własne intencje. Najlepiej, aby ludzie przedstawiali swoje intencje w ciszy. Być może ludzie mogliby pochylić głowy, a potem je podnieść, kiedy skończą, tak aby można było kontynuować, nie przerywając nikomu. Pamiętajcie, że niektórzy ludzie mają duże rodziny i wiele intencji, i ważne jest, aby wszystkie one zostały włączone. Przy drugiej Litanii zaleca się, aby dusze w całkowitej ciemności i te, które umrą w danym dniu, zostały włączone do waszych pozostałych intencji.

Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, być może lider mógłby stanąć przed grupą, aby wiedział, kiedy ludzie ukończą swoje intencje i modlitwy mogą być kontynuowane.

Następnie odmówcie sercem Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a potem specjalną modlitwę daną przez Naszego Pana, która zostanie podana niżej. Koronkę można też śpiewać. Należy się modlić także pozostałymi częściami Różańca, jeśli czas pozwala grupie czynić to razem. Jeśli nie wszyscy mogą pozostać do ostatniej części, zaleca się, by ci, którzy są w stanie pozostać, odmówili je. Pamiętajcie, że gdy się wspólnie modlicie, jako Grupa Krucjaty Modlitwy, to jest w tym wielka siła.

Dyskusje nad Orędziami powinny być ograniczone do bezpośrednich i dokładnych cytatów z oryginalnego [angielskiego] tekstu Orędzi. Wyraźnie się zaleca, by wszyscy modlili się o rozeznanie w odniesieniu do Orędzi, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo błędnej interpretacji Orędzi. W przypadku trudności w zrozumieniu danego Orędzia zaleca się, aby modlić się o to.

Jeżeli grupa stanie się wystarczająco duża, Różaniec może być odmawiany na przemian przez jedną i drugą stronę kościoła.

Bardzo ważne jest, by się nie spieszyć. Te Grupy Modlitewne dokonają wielkiego dzieła, ponieważ są one częścią Armii Boga w tej walce o dusze. Modlitwa jest bronią. Proszę, spróbujcie mieć to w pamięci, że im większa modlitwa, tym większa broń.

Chociaż Nasz Pan prosi, żebyśmy odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00, prosi również, byśmy modlili się nią wiele razy dziennie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

W 1933 roku Bóg dał siostrze Faustynie uderzającą wizję Swojego Miłosierdzia.

Siostra mówi nam:

„(…) ujrzałam jasność wielką i w niej Boga Ojca. Przed jasnością tą a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do krzyża, i tak, że Bóg, chcąc spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez rany Jezusa. I zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi” [Dzienniczek s. Faustyny, punkt 60, tekst oryginalny – przyp. tłum.].

O innej wizji, z 13 września 1935 roku, pisze ona:

„(…) ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego (…), który miał dotknąć ziemię (…). Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary (…)” [Dzienniczek s. Faustyny, punkty 474 i 475, tekst oryginalny – przyp. tłum.].

Następnego dnia głos wewnętrzny nauczył ją odmawiać tę modlitwę na zwykłych paciorkach różańca.

Rozpoczyna się uczynieniem znaku Krzyża.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

„(…) najpierw odmówisz jedno «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo», i «Wierzę w Boga», następnie na paciorkach «Ojcze nasz» mówić będziesz następujące słowa:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego;

na paciorkach «Zdrowaś Maryjo» będziesz odmawiać następujące słowa:

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego”.

(Powtarza się te dwie modlitwy na wszystkich pięciu dziesiątkach).

„Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem”.

[Dzienniczek s. Faustyny, punkty 475 i 476, tekst oryginalny – przyp. tłum.]

Kończy się znakiem Krzyża.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie odmawiamy:

„Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.

Pomóż mi, przez moją modlitwę, osłonić ich Twoją Drogocenną Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.

Daj mi Dar Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły cieszyć się Twoim Nowym Rajem”

[Modlitwa zachęty z 10 maja 2011 roku z modlitw pozostałych – przyp. tłum.].

Jezus przekazał nam następującą prośbę przez Marię od Bożego Miłosierdzia:

„Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po tym, jak modlicie się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a przez swoją wierność wobec Mnie pomożecie ratować Moje dzieci” [fragment Orędzia z 10 maja 2011 roku, godz. 16.00 – przyp. tłum.].

Jezus powiedział później do siostry Faustyny:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu” [Dzienniczek s. Faustyny, 687, tekst oryg. – przyp. tłum.].

„Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” [Dzienniczek s. Faustyny, 1541, tekst oryg. – przyp. tłum.].

Jak odmawiać Różaniec Święty

Tajemnice Różańca

Od wielu wieków w Kościele były odmawiane trzy części. W 2002 roku papież Jan Paweł II zaproponował czwartą część – tajemnice światła. Zgodnie z jego sugestią, jeśli możliwe jest odmawianie tylko jednej części dziennie, można modlić się czterema częściami w następujących dniach: tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, tajemnice bolesne we wtorki i piątki, tajemnice chwalebne w środy i niedziele, a tajemnice światła w czwartki.

Tajemnice radosne

Zwiastowanie. Maryja dowiaduje się, że została wybrana na Matkę Jezusa.

Nawiedzenie. Maryja odwiedza Elżbietę, która mówi Jej, że na zawsze zostanie zapamiętana.

Narodzenie. Jezus rodzi się w stajence w Betlejem.

Ofiarowanie. Maryja i Józef biorą Dzieciątko Jezus do Świątyni, by ofiarować Je Bogu.

Znalezienie Jezusa w Świątyni. Jezus został znaleziony w Świątyni, gdy rozmawiał o wierze z uczonymi.

Tajemnice światła

Chrzest Jezusa w rzece Jordan. Bóg ogłasza, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem.

Objawienie na weselu w Kanie. Na prośbę Maryi Jezus dokonuje swojego pierwszego cudu.

Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Jezus wzywa wszystkich do nawrócenia i służby dla Królestwa.

Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Jezus objawia się w chwale Piotrowi, Jakubowi i Janowi.

Ustanowienie Eucharystii. Jezus ofiarowuje Swoje Ciało i Krew na Ostatniej Wieczerzy.

Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu. Jezus modli się w Ogrodzie Getsemani w noc przed śmiercią.

Biczowanie Pana Jezusa. Jezus jest bity biczami.

Cierniem ukoronowanie. Jezus jest wyśmiewany i ukoronowany cierniem.

Niesienie Krzyża. Jezus niesie Krzyż, który zostanie wykorzystany do ukrzyżowania Go.

Ukrzyżowanie. Jezus zostaje przybity do Krzyża i umiera.

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie. Bóg Ojciec wskrzesza Jezusa z martwych.

Wniebowstąpienie. Jezus powraca do Swojego Ojca w Niebie.

Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, by przynieść
uczniom nowe życie.

Wniebowzięcie Maryi. Na koniec swojego życia na ziemi Maryja zostaje wzięta z ciałem i duszą do Nieba.

Ukoronowanie Maryi. Maryja zostaje ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi.

Zacznij od uczynienia znaku Krzyża, żegnając się:

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Następnie odmów „Skład Apostolski”:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Następnie odmów jedno „Ojcze nasz”, trzy razy „Zdrowaś Maryjo” (dla uproszenia cnót wiary, nadziei i miłości), a potem jedno „Chwała Ojcu”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Podczas rozważania tajemnic odmawiaj:

jedno „Ojcze nasz” (duże paciorki),

dziesięć „Zdrowaś Maryjo” (małe paciorki),

jedno „Chwała Ojcu” (przed następnym dużym paciorkiem), aby zakończyć dziesiątkę różańca;

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Powtórz te modlitwy na wszystkich pięciu dziesiątkach różańca.

Witaj Królowo (lub Salve Regina, można śpiewać)

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż! O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Salve, Regína, mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxules fílii Evae. Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

(wezwanie) Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

(odpowiedź) Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa po Różańcu

(wezwanie) Módlmy się.

(odpowiedź) Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Odpust zupełny

Katolicy, którzy odmawiają Różaniec w grupie przed Najświętszym Sakramentem (przynajmniej jedną część Różańca, medytacji towarzyszy modlitwa ustna, z zapowiadaniem poszczególnych tajemnic), mogą uzyskać odpust zupełny, przy braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, pod zwykłymi warunkami (Komunia Św., Spowiedź Św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, na przykład „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”).

Zakończ znakiem Krzyża, żegnając się: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Comments are closed