Czym są Grupy Krucjaty Modlitwy? Podstawowe informacje

Pan Jezus poleca zakładanie Grup Krucjaty Modlitwy. Instruuje nas na ten temat w swoich Orędziach.

Podstawę każdej grupy stanowi modlitwa podyktowanymi przez Jezusa (ewentualnie Matkę Bożą lub Boga Ojca) Modlitwami Krucjaty (oraz Litaniami). Każde spotkanie zaczynamy i kończymy Modlitwą Krucjaty (96) O błogosławieństwo i ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy. Należy mieć przy sobie krucyfiks i wodę święconą.

Warto spotykać się jak najczęściej, nawet codziennie.

Modlitwy należy podobierać sobie w zestawy (proponujemy na przykład takie zestawy modlitw).

Grupy, o ile to możliwe i dozwolone, powinny spotykać się w kościołach (domach modlitwy). Jeśli nie jest to możliwe, można spotykać w innych miejscach.

Jezus nazywa te grupy „Jezus do ludzkości” i poleca, by tak je określano.

Więcej informacji na temat funkcjonowania grup można znaleźć we wskazaniach dla grup modlitewnych.

Jeśli chcesz dołączyć do grupy modlitewnej, zobacz, czy istnieje już taka grupa w Twojej miejscowości. Jeśli nie, zawsze możesz założyć taką grupę, zaczynając choćby od dwóch osób.

Comments are closed