Nowe finalne tłumaczenie modlitw i modlitewnik wydrukowany

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tłumaczenia modlitw na naszej stronie zostały podmienione na nowe, a modlitewnik został wydrukowany. Zmiany w tłumaczeniu nie mają charakteru rewolucyjnego, są to jedynie pewnie ograniczone poprawki. Jest to pierwsza i jedyna zmiana od czasu powstania naszej strony. Nie przewidujemy w ogóle dalszych zmian w tłumaczeniu. Powodem do zmiany jest wydrukowanie modlitewnika, w którym znalazła się właśnie ta nowa wersja tłumaczeń, oraz jedność – ustalenie jednej wspólnej wersji modlitw z innymi (na ile to było możliwe).

Czytaj więcej