Wzrost cen Księgi Prawdy przed końcem czerwca 2018 roku

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że zgodnie z wprowadzanym na całym świecie nowym podejściem do wydawania i dystrybucji Księgi Prawdy z dniem 26 czerwca 2018 roku cena książek z polskim tłumaczeniem Księgi wzrośnie niestety prawdopodobnie znacząco. Wynika to z globalnego planu szerzenia Orędzi w postaci książek także w ubogich krajach trzeciego świata.
Aktualizacja wpisu – zobacz adnotację na końcu – przedłużono obowiązywanie starej ceny i podane są nowe ceny.

Wydawanie Księgi Prawdy staje się obecnie wyłączną domeną wydawnictwa Icon House z Wielkiej Brytanii, które zostało powołane specjalnie do tego celu. Wcześniej wydawnictwo to udzielało licencji na druk książek różnym podmiotom z całego świata, w tym dotychczasowemu producentowi polskiego wydania Księgi Prawdy – Fundacji pro Maria et Veritate z Warszawy. Teraz jednak całość produkcji Księgi wraca w ręce oryginalnych wydawców. Decyzja pochodzi od Marii od Bożego Miłosierdzia, nadal otrzymującej prywatne Orędzia od Jezusa, który prowadzi tę Misję z Nieba, i jest ostateczna.

Wspomniana fundacja i sklepik ELGIDO.com będą kontynuować rozprowadzanie Księgi Prawdy dla polskiego czytelnika, jednak w związku z tym, iż cena Księgi Prawdy w świecie zachodnim („in the western world”) ma zostać ujednolicona, będzie ona prawdopodobnie znacząco wyższa, możliwe, że wzrośnie nawet dwukrotnie, albo jeszcze więcej.

Decyzja wynika z nowego globalnego podejścia i potrzeby dotarcia z książkową wersją Księgą Prawdy do krajów trzeciego świata. Przychód ze sprzedaży Księgi Prawdy w krajach świata zachodniego, w skali globalnej bogatego, ma wesprzeć szerzenie Słowa Bożego poprzez subsydiowanie książek dla biednego trzeciego świata. Tak jak powiedział Jezus w Orędziu: „wpływy z książek muszą być wykorzystane do finansowania produkcji pozostałych książek oraz kosztów publikowania we wszystkich językach” (sobota, 23 lutego 2013 roku, godz. 11.50).

Niestety, jako jeden z najuboższych krajów świata zachodniego, obok Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii, musimy się pogodzić z takim obrotem sytuacji i nie jest to dla nas sytuacja finansowo przyjazna.

Obecnie w Polsce na początek czerwca 2018 roku jest na stanie jeszcze blisko 300 książek tomu pierwszego (cena 33 zł), około 750 tomu drugiego i piątego, 850 – trzeciego oraz ponad 600 tomu czwartego (ceny po 24 zł) oraz 300 egzemplarzy modlitewnika Krucjata Modlitwy (cena 14 zł). Komplet Księgi Prawdy z modlitewnikiem kosztuje 140 zł. Cena wszystkich książek, które zostaną na stanie w dniu 26 czerwca, wzrośnie znacząco według postanowień wydawnictwa Icon House.

Książki można nabyć w sklepie ELGIDO.com w kategorii produktów: Misja Zbawienia. Płatność może zostać odroczona, jeśliby ktoś chciał kupić więcej egzemplarzy Księgi, ale książki po tej cenie będą sprzedawane jedynie do 25 czerwca.

Choćby zmiana podejścia i realiów wydawała się niesłuszna, wierzymy, że Pan Jezus prowadzi Misję poprzez prywatne Orędzia dawane Marii oraz Jej decyzje i daje jej łaski podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć w perspektywie globalnej. W jednym z Orędzi powiedział do Marii: „Daję ci, Moja córko, wyłączne prawo do decydowania, jak ona ma być tłumaczona, rozpowszechniana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być wykonane jedynie za twoją osobistą aprobatą” (23 lutego 2013 roku, godz. 11.50). Pamiętajmy, że książki to tylko jeden z elementów tej Misji, wcale nie najistotniejszy. Ważne jest dbanie o własną duszę i świętość oraz wysiłki podejmowane dla zbawienia innych, szerzenie prawdy i Orędzi w rozmaitych formach, budowanie grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy itd.

Jeśli cena książek – jeszcze nam nie znana – okaże się zbyt wysoka dla przeciętnego czytelnika, który nie będzie mógł wesprzeć w ten sposób produkcji książek w krajach trzeciego świata, pamiętajmy, iż są także inne sposoby lektury i szerzenia Orędzi – druk Orędzi na zwykłych kartkach papieru.

Adnotacja z dnia 26 czerwca: Księgi Prawdy po starej cenie będzie sprzedawana do końca czerwca. W początkach lipca cena zostanie zmieniona na wyższą. Prawdopodobnie tom I oraz modlitewnik Krucjata Modlitwy nie będą już tymczasowo dostępne (dopóki nie zostaną za jakiś czas dodrukowane i sprzedawane po wyższej cenie), a tomy od II do V będą po cenie 52 zł. Cena ebooków nie ulegnie zmianie.

Adnotacja z dnia 2 lipca: Otrzymaliśmy właśnie informację od wydawnictwa Icon House, że nowa cena książek zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2018 roku, w związku z tym że przestawienie się na nowy sposób produkcji i dystrybucji Księgi Prawdy w skali światowej oraz związane z tym formalności i uzgodnienia z licznymi organizacjami wymagają przygotowania i czasu. Dla polskiego czytelnika jest to dobra wiadomość – jeszcze w lipcu będą obowiązywać stare ceny.

Adnotacja z dnia 10 sierpnia: Kolejne przesunięcie terminu obowiązywalności nowej, wyższej ceny – na 1 września 2018 r.

Adnotacja z dnia 1 września: W sprzedaży zostały tylko tomy II, III, IV i V i ich cena wzrasta ostatecznie do 45 zł. Modlitewnik i tom I zostały już wyprzedane, zostaną one dodrukowane w przyszłości, ale nie wiemy kiedy, bo decyzja należy do Icon House. Uwaga! Proszę pytać w polskich grupach modlitewnych, redakcjach stron internetowych i internetowych grupach dyskusyjnych, ponieważ kilka osób zdecydowało się wykupić ostatnie komplety Księgi Prawdy i modlitewniki – krążą one teraz w podziemiu po starych cenach, ewentualnie z niewielkim narzutem.

 

 

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. Szczęść Boże,

    pragnę zamówić jeszcze trzy komplety „Księgi Prawdy” oraz 20 egzemplarzy modlitewnika „Krucjaty modlitwy”. Proszę także dołączyć po 20 „Pieczęci Boga Żywego”, „Szkaplerzy” i „Medalików”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *